Plan subskrypcji

Play Sport Beta
10
Hej
Karnet Outdoor
140
Wizytówka
0
1x wejście \
35
1x wejście "Port Brzeźno"
45
4x wejść "Port Brzeźno"
170
8x wejść "Port Brzeźno
320
Ninja 2.0
120
Beginner
24
Fit Way
119
Life Time
997
karnet 2+1
240
Ferie Ninja
360
Ninja II
500